За нас

Какво представлява Трудовата медицина?

Трудовата медицина е самостоятелна наука, която се занимава с предвиждане, разпознаване, оценяване и упражняване на контрол на условията на работното място, които могат да бъдат причина за  вреда на работещите или да предизвикат заболявания. По своята същност трудовата медицина е превенция на професионалните заболявания и оценка на рисковете, които могат да доведат до тях. Целта на трудовата медицина е поддържане на постоянна безопасна работна среда.

Служба по трудова медицина

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, Транс Мед Консулт, гр. Пловдив с УДОСТОВЕРЕНИЕ №005-2/10.11.20011Г.

Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 ОТ 25 Януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите за трудова медицина

Лаборатория за измерване на факторите на работната среда – орган за контрол на вида „С“

Сертификат за акредитация 209 ОКС/29.05.2006 г от Българската служба по акредитация