ТРУДОВА МЕДИЦИНАслужба по трудова медицина и орган от вид С
служба по трудова медицина

Служба по трудова медицина (СТМ)

Основана цел на служба по трудова медицина е да подпомогне работодателя при оценката на риска на работното място, превенция на риска, подобряването на условията на труд с цел профилактика на професионалните заболявания, като и с цел повишаване на работоспособността и качеството на персонала. “Транс Мед Консулт” ООД предлага на своите клиенти комплексно…

Read more
орган за контрол от вид с

Орган за контрол от вид С

Транс Мед Консулт е акредитиран Орган за контрол от вид С сертификат № 209-ОКС Трудова медицина ТРАНС МЕД КОНСУЛТ е акредитирана съгласно изискванията на ISO/IEC 17020:2005 Всички измервания са валидни при издаване на АКТ 16! Документи Анкетна карта Договор Жалби и/ или възражения Процедура за жалби и възражения Декларация Декларация…

Read more
стм транс мед консулт пловдив

Други услуги

– Разработва документация по безопасни условия на труд; – Разработва противопожарно досие на фирмата – Организира проиграване на плана за евакуация; – Изготвя препоръки за осветлението на работното място; – Извършва начално и ежегодно обучение на КУТ /ГУТ/ с издаване на документ по: • безопасност на труда и  спазване на…

Read more
стм пловдив

Свали нормативни документи

КОДЕКС НА ТРУДА (ДВ 104 от 11 дек 2007) ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия…

Read more