задължителни медицински прегледи

Службата по трудова медицина „Транс Мед Косулт“ подпомага работодателите при изпълнение на задълженията им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Кодекса на труда – чл. 287 и 140а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд).

Съдейства за оптимизиране на факторите на работната среда, намаляване на риска на работното място, като повишава културата на персонала.