извънреден труд

Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа или:

• 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
• 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
• 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

Това не важи при дейности, свързани с отбраната на страната, при кризи или бедствия и при обществено неотложни работи.

Справка – чл.143 – 150 от КТ.